Xandra Mizée als dirigente

Ik dirigeer twee vaste koren:
 
Allereerst het Adventskoor oftewel het kerkkoor van de Adventskerk in Aerdenhout. De repetities zijn op maandagavond van 19.45- 21.30 en worden altijd begeleid door de bekende pianist/organist Jaap Stork, die inmiddels al vijftig jaar aan de kerk verbonden is.
Het repertoire bestrijkt een periode vanaf de middeleeuwen t/m de twintigste eeuw 
Het koor heeft regelmatig nieuwe leden nodig. Belangstelling? Neem dan contact met me op.
 
 
Dan is er nog het Duin en Kruidkoor, dat om de week bij elkaar komt op de Kapel, Potgieterweg 4, Bloemendaal.
Dit koor is bedoeld voor senioren, maar er zitten ook veel 'jongere ouderen' onder onze leden.   
Het repertoire is uitermate divers: klassieke muziek, wereldmuziek, drs P, Abba, opera...teveel om op te noemen! Ook verzoeknummers vanuit het koor probeer ik zo vaak mogelijk te honoreren. Ik besteed veel aandacht aan de verhalen achter de muziek, mythes, legendes, etc. Soms zit er een echt absurd verhaal achter een 'gewoon' lied dat iedereen kent. Deze achtergronden naspeuren is bij mij uit nieuwsgierigheid ontstaan en in de loop der jaren uitgegroeid tot een specialiteit of, om het een beetje opschepperig te zeggen: een handelsmerk.  Iedereen is welkom, er zijn geen audities. Ondanks deze laagdrempeligheid werken we hard om een muzikaal tevredenstellend resultaat te bereiken....want het gaat wel om de gezelligheid, maar die wordt nog groter als de muziek echt mooi klinkt. Gerrie Meijers is onze vaste begeleidster en dat is iets heerlijks.
Ieder seizoen is er een kerstuitvoering en een thema-uitvoering; de laatste keer was dat Nederlands cabaretrepertoire.  Op dit moment zijn er weer plaatsjes vrij; aanmelden kan via dit mailadres: info@dekapel-bloemendaal.nl maar kan ook telefonisch:  023 – 5250366
Xandra Mizée en Gerrie Meijers
Xandra Mizée en Gerrie Meijers

Naast deze vaste koren ben ik wel eens gast-dirigente, bijv. bij het Kennemer Vrouwenkoor of Maailadies